03/11/2013

എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക്സംഘം - RSS


ആരംഭം

1925 lല്‍ നഗുപൂരിനു സമീപം മോഹിത വാഡാ എന്ന സ്ഥലത്തു ഏതാനും യുവകളുമായി പൂജനീയ ഡോക്ടര്‍ കേശവ ബലിറാം ഹെഡ്ഗെവാര്‍ തുടങ്ങിയ ഈ പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തിലെഏറ്റവുംവലിയ കേഡര്‍ സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനം എന്നു അറിയപ്പെടുന്നു ഭാരതത്തിന്‍റെ വിവിധ ഇടങ്ങളില്‍ ഏകദേശം അന്‍പതിനായിരം നിത്യ ശാഖകള്‍ ഒരേസമയം നടന്നുവരുന്നു ലക്ഷകണകിനു പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പങ്കെടുക്കുന്നു.

ജീവിതം സംഘത്തിനായി ഉഴിഞ്ഞുവച്ച ഇരുപതിനായിരത്തില്‍ പരം മുഴുവന്‍ സമയ പ്രചാരകന്മാര്‍ നൂറ്റിനല്പതില്പരം പരിവാര്‍ സംഘടനകള്‍

സമൂഹത്തിന്‍റെ എല്ലാ തുറകളിലും സംഘ സ്വാധീനം കാണാന്‍ കഴിയുന്നു. പരംപൂജനീയ ഡോക്ടര്‍ ജി ക്ക് ശേഷം ശ്രീ ഗുരുജി, ബാലാ സാഹബ് ദേവരസ്ജി,രാജു ഭയ്യ, സുദര്‍ശന്‍ജിഎന്നിവരും ഇപ്പോള്‍ മോഹന്‍ ജി ഭഗവത് പരമോന്നത പദവിയായ സര്‍ സംഘ ചാലക് ആയി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു

എന്താണ് ആര്‍ എസ് എസ് ?

രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക്സംഘം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയോ മത സംഘടനയോ അല്ല. അത് ഒരു ചര്യയാണ്‌ , ധര്‍മ്മം ആണ്, ദേശീയ വികാരം ആണ്.
ലോകാ സമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന സനാധന ധര്‍മമം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്ര സേവയാണ് സംഘത്തിന്‍റെ ലക്‌ഷ്യം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഒരു ചെറിയ{ രാഷ്ട്രീയം} ലക്‌ഷ്യം മാത്രം നോക്കി പ്രവര്‍ത്തികുമ്പോള്‍ സംഘം ഭാരതത്തിന്‍റെ ജീവരെക്തമായ ഹിന്ദു ധര്‍മ്മ സംഘടനതിലൂടെ{ മതം അല്ല} സമൂഹഉന്നതി ലക്ഷ്യംവച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു

ഓരോ സ്വയംസേവകനും സംഘം ജീവിതത്തിന്‍റെ ഒരു ചര്യയായികണ്ടു കൊണ്ടാണ്പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.വ്യക്തി നിര്‍മാണത്തിലൂടെ സമാജ നിര്‍മാണം എന്ന ആശയത്തില്‍ ദേശസ്നേഹികളായ വ്യക്തികളെ ശാഖകളിലൂടെ വാര്‍ത്തെടുക്കുന്നു.

ലക്‌ഷ്യം..........

ഭാരതത്തിന്‍റെ ആത്മീയ, ധാര്‍മിക മൂല്യങ്ങളെ സംരക്ഷികുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്‌ഷ്യം. വാസുദേവ കുടുംബകം അല്ലെങ്ങില്‍ ലോകമേ തറവാട് എന്ന ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം വഴി ഭാരതത്തെ മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കു മാത്രകയാകുന്ന രീതിയില്‍ ശക്തമായ രാജ്യമായി മാറ്റുക എന്നതാണ് സംഘ ലക്‌ഷ്യം.സാമൂഹിക പരിവര്‍ത്തനം, ഉച്ചനീച്ചത്വങ്ങള്‍ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു താഴെകിടയിലുള്ള ജനങ്ങളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. എന്നിവയാണ് ആര്‍ സ് സ് ന്‍റെ തത്വശാസ്ത്രപരമായ വീക്ഷണങ്ങള്‍..........,

എന്താണ് ശാഖ ?

ഒരു മണികൂര്‍ നിത്യ ശാഖ എന്നതു വ്യക്തമായ കാര്യ പദ്ധതികളാല്‍ സമ്പന്നമാണ്. ഭാരതത്തിന്‍റെ പ്രതീകമായ പരമ പവിത്ര ഭഗവത് ധ്വജത്തിന് പ്രണാമം നല്‍കികൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ശാഖകള്‍ വ്യക്തി നിര്‍മാണത്തിന് ആവിശ്യമായ കാര്യ പരിപാടികള്‍ക് ശേഷം { വിവിധയിനം കളികളിള്‍, ദേശസ്നേഹം ഉണര്‍ത്തുന്ന കഥകള്‍ , ഗണഗീതങ്ങള്‍, വ്യായാമങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ} പോറ്റമ്മയായ ഭാരത മാതാവിനെ വന്ദിച്ചു അവസാനിക്കുന്നു

എന്താണ് ഹിന്ദു ?

ഹിന്ദു എന്നതു സംഘം കാണുന്നതു ഒരു ധര്‍മമം ആയിട്ടാണ്.

" ഹിമാലയം സമാര്ഭ്യ യാദവ്- ഇന്ദു- സരോവരം തം ദേവനിര്‍മിതം ദേശം ഹിന്ദുസ്ഥാനം പ്രച്ചക്ഷതെ"

ഹിമാലയം മുതല്‍ ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രം വരെയുള്ള ദേവാനിര്‍മിതമായ ദേശത്തെഹിന്ദുസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

ലോകമാന്യ ബാലഗംഗാധരതിലകൻ ഉദ്ധരിച്ചുകാട്ടുന്ന പ്രമാണ ശ്ലോകം ഇപ്രകാരമാണ്:

ആസിന്ധോ: സിന്ധുപര്യന്താ 
യസ്യ ഭാരതഭൂമികാ 
പിതൃഭൂ: പുണ്യഭൂശ്ചൈവ 
സ വൈ ഹിന്ദുരീതി സ്മൃത

കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തെക്കും സമുദ്രങ്ങള്‍സിന്ധു നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനമായ കൈലാസം എന്നീ നാലതിരുകലോടുകൂടി സപ്ത സിന്ധു മുതല്‍ സിന്ധു മഹാ സമുദ്രം വരെയുള്ള ഭാരത ഭൂമി ആര്‍കഎല്ലാം ആണോ മാതൃഭൂമിയും പ്തൃഭൂമിയും ആയിടുള്ളത്അവരാണ് ഹിന്ദുകളായി അറിയപ്പെടുന്നത്

ആ പുണ്യഭൂമിയെ മാത്രഭൂമിയായികണ്ടു സ്വയം സേവികുന്നവനാണ് സ്വയം സേവകന്‍...

സംഘ പ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍ നിന്നും ഇതു മനസിലാക്കാം

1962 ല്‍ ചൈന ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചപ്പോള്‍ ഒരു കൂട്ടം ആളുകള്‍ (മാര്‍കിസ്റ്റ്) ചൈനയെ അനുകൂലിച്ചു അപ്പോഴും ഭാരതംഭയുടെ മക്കള്‍ ജീവന്‍ പോലും പറയാം വച്ച് അരുണാചല്‍ പ്രദേശ അതിര്‍ത്തിയില്‍ സൈനത്തെ സഹായിക്കാന്‍ സ്വയം മുന്നോട്ടു വന്നു.

 പ്രാദേശികമായ സഹായങ്ങള്‍ക് പുറമേ വൈദ്യ സഹായം, സാധനങ്ങള്‍ എത്തിക്കൽ തുടങ്ങിയ  നിരവധി  കാര്യങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ കരസേനയെ സഹായിച്ച ആര്‍ എസ് എസ് നെ പുകഴ്ത്തികൊണ്ട് അന്നത്തെ കരസേന മേധാവി പ്രധാന മന്ത്രികു കത്ത് എഴുതി ഓര്‍മവെച്ച നാള്‍ മുതല്‍ ആര്‍ എസ് എസ്  നെ എതിര്‍ത്ത നെഹറു തന്നെ മരണത്തിനു ഒരു വര്ഷം മുന്‍പ് ആ ദുഷ് പര് നീക്കി ഇതൊരു മാത്രകപരമായ നടപടി ആണെന്നും ആര്‍ എസ് എസ് പ്രശംസ അര്‍ഹിക്കുന്നു വെന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഗുരുജി ഗോൾവർകറെ ഫോണില്‍ വിളിച്ചുഅഭിനന്ദനവും നന്ദിയും അറിയിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന് 1963 ജനുവരി 26നു നടന്ന റിപബ്ലിക് ദിന പരേഡില്‍ 3500 സ്വയംസേവകര്‍ പൂര്‍ണ ഗണ വേഷത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ  മാര്‍ച്ച്ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ്നു സലുട്ട് നല്‍കാനുള്ള അവസരംനല്‍കി.

1 comment:

Unknown said...

🙏മാനവസേവ മാധവസേവ