06/08/2014

ആദ്യമായി കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണെഴുതാന്‍ പറ്റിയ ദിവസം

കുട്ടിയെ കണ്ണെഴുതിക്കുന്ന ചടങ്ങ്‌ ചിലരെങ്കിലും കൊണ്ടാടാറുണ്ട്‌. 

കുട്ടി ജനിച്ച്‌ ഒമ്പതാം ദിവസം രാവിലെ കുളിപ്പിച്ച്‌ കണ്ണെഴുതിക്കാം. ഇതിന്‌ സാധാരണ കണ്‍മഷി ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. കണ്ണില്‍ ആദ്യം പുരട്ടേണ്ട കണ്‍മഷി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്‌ ചില പ്രത്യേകതകള്‍ ഉണ്ട്‌. 

കയ്യോന്നിനീരും നാരങ്ങാനീരും തുല്യമായി ചേര്‍ത്തതില്‍ വെള്ളമുണ്ടിന്റെ കഷ്‌ണം മുക്കി ഉണക്കി അത്‌ പ്ലാവിന്‍ വിറക്‌ കത്തിക്കുന്ന നാളത്തില്‍ കത്തിച്ച്‌ കിട്ടുന്ന കരിയില്‍ നെയ്യ്‌ ചേര്‍ത്ത്‌ കണ്‍മഷി തയ്യാറാക്കാം. 

കുഞ്ഞിനെ തെക്കേട്ട്‌ തലവരുന്ന രീതിയില്‍ മടിയില്‍ കിടത്തി കിഴക്ക്‌ ദര്‍ശനമായി തിരിഞ്ഞുനിന്ന്‌ വലതുകൈയിലെ മോതിരവിരല്‍കൊണ്ട്‌ ആദ്യം ഇടതുകണ്ണിലും പിന്നീട്‌ വലതുകണ്ണിലും മഷിയെഴുതിക്കണം.

No comments: